Rekonštrukcie budov

Rekonštrukcia fasády rímskokatolického kostola v obci Ruskov

Rekonštrukcia fasády rímskokatolického kostola sv.Jána Nepomuckého v obci Haniska

Oprava voliér pre dravé vtáky pre UVLF v Košiciach