Interiérové práce bytového domu

Informácie o projekte

Kontaktná osoba: p. Deržáková – stavebný dozor
Makovník – predseda SVB

  • Rok: 2018
  • Miesto: BD ul. Miškovecká 5, Košice