Komplexná obnova bytových domov

Plánujete rekonštrukciu bytového domu?

Venujeme sa komplexným stavebným úkonom pri obnove bytových domov, ako sú zateplenie fasád či stropov v suteréne, sanácia lodžií, rekonštrukcie a zateplenie striech, výmena okien a dverí, úpravy a realizácie interiérov.

Samozrejmosťou je pre nás profesionálne vykonaná práca, individuálny prístup a použitie iba kvalitného certifikovaného materiálu.

Zateplenie fasád

Zateplenie fasád je veľmi častou súčasťou obnovy bytových domov. Chráni fasády pred vonkajšími vplyvmi, ako sú vlhkosť, dážď, vietor či slnečné žiarenie. Zateplenia fasád vykonávame pomocou kvalitných materiálov, vďaka čomu splníme aj vyššie technologické požiadavky na zateplenie.

Výhody zateplenia fasády

 • zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodových stien
 • zníženie energetických nákladov na vykurovanie objektov
 • zlepšenie mikroklímy v objektoch
 • zvýšenie ochrany nosných konštrukcií
 • zlepšenie objektu po estetickej stránke

Zateplenie stropov v suteréne

Teplo nemusí unikať iba cez fasády, ale aj cez stropy v suteréne či v podzemných garážach. Nedostatočnou izoláciou vzniká efekt studenej podlahy, pričom riešením je práve zateplenie.

Výhody zateplenia stropov v suteréne

 • zlepšenie tepelno-izolačných vlastností v suteréne
 • zníženie energetických nákladov na vykurovanie objektov
 • zvýšenie životnosti budovy
 • zlepšenie mikroklímy v objektoch
 • zlepšenie akustiky v budove

Sanácia lodžií a balkónov

Dôležitou súčasťou obnovy bytového domu býva sanácia lodžií a balkónov. Najskôr zanalyzujeme reálny stav lodžie či balkóna a následne odstránime príčiny vzniku prípadných porúch.

Komplexná sanácia zahŕňa kroky ako výmena zábradlia, odstránenie pôvodných vrstiev podláh / pôvodná dlažba, zdegradovaný poter / a následná aplikácia nového betónového poteru a hydroizolácie na balkóne či lodžii vrátane zateplenia nášľapnej plochy, podhľadov a čiel železobetónových dosiek.

Výhody sanácie lodžií a balkónov

 • vyššia životnosť lodžií a balkónov
 • zlepšenie tepelno-izolačných vlastností
 • zlepšenie balkónov a lodžií po estetickej stránke

Rekonštrukcie a zateplenie striech

Pri celkovej rekonštrukcií bytových domov je dôležitým krokom rekonštrukcia a zateplenie striech. Kvalitnou izoláciou strechy zabezpečíme jej termoizoláciu a hydroizoláciu, teda jej ochranu pred únikom tepla či zatekaním vody do objektu cez strechu. Okrem toho vykonávame aj sanačné a stavebné činnosti.

Výhody rekonštrukcie a zateplenia striech

 • vyššia životnosť objektov
 • ochrana strechy pred prenikaním vody - hydroizolácia
 • ochrana strechy pred únikom tepla - termoizolácia

Výmena okien a dverí

Zabezpečujeme profesionálnu výmenu a montáž okien a  dverí, ich dopravu i nastavenie. Vďaka odbornému poradenstvu vám pomôžeme vybrať si vhodné okná, dvere a doplnkový sortiment, čím zaručíme kompatibilitu jednotlivých prvkov v bytovom dome. Samozrejmosťou je kvalita výrobkov a profesionálna montáž aj so záručným a pozáručným servisom.

Výhody výmeny okien a dverí

 • vyššia estetickosť objektu
 • zamedzenie úniku tepla
 • zamedzenie prenikania hluku z okolia
 • vyššia ochrana majetku

Úpravy a realizácie interiérov

Pod rekonštrukcie interiérov v bytových domoch spadajú úpravy a realizácie chodieb, vestibulov, schodiskových ale aj pivničných priestorov. V závislosti od náročnosti požiadaviek realizujeme aplikáciu nových interiérových omietok viacerých druhov, opravy pôvodných omietok, maliarske práce, odbornú aplikáciu pokládky dlažieb či PVC podlahoviny.

V rámci interiérových prác zabezpečujeme aj výmenu elektroinštalácie vnútorných rozvodov v BD.

Výhody rekonštrukcie interiérov

 • podstatné zvýšenie komfortu bývania
 • zvýšenie životnosti bytových domov