Inžinierska činnosť

Odborné poradenstvo v oblasti stavebného inžinieringu

Ponúkame odborné poradenstvo v oblasti stavebného inžinieringu či pomoc pri vybavovaní úveru zo ŠFRB či komerčných úverov. Zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu, energetický audit a certifikáciu budov a prípravu dokumentov pre kolaudáciu stavby.

Zabezpečenie projektovej dokumentácie

Vybavujeme projektovú dokumentáciu, ktorá slúži ako popis stavby. Ide o súbor textov, výkresov a schém určených pre stavebný proces, v ktorom sa rieši napríklad priestorové usporiadanie územia či jeho funkčné využívanie.

Výhody zabezpečenia projektovej dokumentácie

 • zabezpečuje stavebné povolenie
 • obsahuje potrebné údaje o stavbe
 • obsahuje celkovú situáciu stavby
 • prikladá stavebné a vytyčovacie výkresy
 • zabezpečuje jednoduchý priebeh stavby

Pomoc pri vybavení úveru zo ŠFRB, komerčné úvery

Poskytujeme odbornú pomoc a podporu pri poskytovaní finančnej pomoci vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne pri vybavovaní komerčných úverov. Zabezpečujeme vypracovanie finančného plánu a porovnanie jednotlivých možností financovania.

Výhody odbornej pomoci pri vybavení úveru

 • rýchlejšie získanie úveru či dotácie
 • prehľadný popis možností financovania
 • lepší výber konečnej možnosti financovania

Zabezpečenie energetického auditu a certifikácie budov

Poskytujeme odbornú pomoc pri vypracovaní energetického auditu a certifikácie budov. Energetický audit slúži ako podklad pre projekčné a konštrukčné práce a zároveň ako stratégia hospodárenia s energiami. Okrem toho je energetická certifikácia nevyhnutnou súčasťou kolaudačného konania.

Výhody energetického auditu a certifikácie

 • zníženie energetickej náročnosti budovy
 • zníženie výdavkov
 • význam pre životné prostredie
 • možnosť zapojenia sa do grantových výziev

Technická podpora a poradenstvo

Pre kvalitný výsledok a efektívnu spoluprácu zabezpečujeme počas realizácie stavebných prác a úkonov technickú podporu a poradenstvo. Viete sa tak s nami poradiť pri výbere podláh, striech či betónu, ale aj s riešením zvýšenej vlhkosti stien či najlepšej možnosti rekonštrukcie vašej budovy.

Výhody technickej podpory a poradenstva

 • kvalitnejší výsledok
 • efektívna spolupráca
 • menej problémových situácií
 • rýchlejšie vybavenie požiadaviek