Interiérové práce Hlavná v Košiciach

Informácie o projekte

BD ul. Hlavná 109,  Košice (2019) – interiérové práce
Kontaktná osoba : pani Dobrovičová – predseda SVB

  • Rok: 2019
  • Miesto: Hlavná 109, Košice