Interiérové práce v BD Kalinovská

Informácie o projekte

Interiérové práce, pochôdzne nivelačné stierky, dlažby, PVC podlahy
Kontaktná osoba: p. Gbúr, člen SVB

  • Rok: 2018
  • Miesto: BD ul. Kalinovská 3, Košice