Interiérové práce v BD Užhorodská

Informácie o projekte

Interiérové práce – dlažby, maľby
Kontaktná osoba: p. Majerčákova – domový dôverník

  • Rok: 2019
  • Miesto: BD ul. Užhorodská 6, Košice