Obnova BD Ďumbierska 24, Košice

Informácie o projekte

Zateplenie fasády,zatepl.strechy, obnova schodiskového priestoru, rekonštrukcia pivníc, sanácia balkónov

  • Rok: 2020
  • Miesto: Obnova BD Ďumbierska 24, Košice