Realizácia rehabilitačnej voliéry pre dravé vtáky

Informácie o projekte

Investor: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Bartko – stavebný dozor

  • Rok: 2015
  • Miesto: UVLF Košice