Rekonštrukcia BD po požiari

Informácie o projekte

Rekonštrukcia bytového domu po požiari – rekonštrukcia fasády a schodiskového priestoru kontaktná osoba: p. Bačová – Správca

  • Rok: 2018
  • Miesto: BD ul.Obchodná 16, Košice