Rekonštrukcia fasády kostola v Ruskove

Informácie o projekte

Rekonštrukcia fasády a sanácia vlhkého muriva

  • Rok: 2015
  • Miesto: Ruskov