Rekonštrukcia schodiskového priestoru Okružná 26, Michalovce

Informácie o projekte

Rekonštrukcia schodiskového priestoru, Okružná 26, Michalovce
kontaktná osoba: p.Polovinčák – predseda SVB

  • Rok: 2014
  • Miesto: Okružná 26, Michalovce